نویسنده = منیژه صدری
تحولات تاریخی- کالبدی شهر بم در دوران گذار از سنت به مدرنیته( عصر قاجار)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2688-2708

10.30510/psi.2022.350293.3686

عباس کمال الدینی؛ شهرزاد ساسانپور؛ منیژه صدری؛ معصومه قره داغی