نویسنده = سید مصطفی ابطحی
تعداد مقالات: 1
1. سرمایه‌های تاثیرگذار طبقه متوسط سنتی در دوران شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 175-211

10.30510/psi.2019.109971

علی جان مرادی جو؛ علیرضا ازغندی؛ سید مصطفی ابطحی