نویسنده = مسعود اخوان کاظمی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل جنبش مشروطه در چارچوب نظریه‌های گذار به دموکراسی: نخبگان مصالحه‌جو

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 127-151

10.30510/psi.2022.235535.1167

یزدان خالدی پور؛ مسعود اخوان کاظمی؛ سید شمس الدین صادقی


2. واکاوی فرایند تکوین ملت در ایران معاصر؛ تاریخچه و روند (مطالعه موردی: عصر رضاشاه 1320-1304)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 186-205

10.30510/psi.2021.234406.1162

کامران لطفی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ سید شمس الدین صادقی