نویسنده = سیدمحمد طباطبایی
الگوی رفتاری روسیه در بحران بین‌المللی سوریه

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 75-104

10.30510/psi.2019.109903

سیدمحمد طباطبایی؛ لیلا رحمتی پور