نویسنده = عبدالعلی زائری تمبکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان شهر بندرعباس

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 238-263

10.30510/psi.2020.237620.1182

عبدالعلی زائری تمبکی؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسلار زاده