نویسنده = شهرزاد ساسانپور
نقش ایلات شاهسون و شکاک در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میاندوآب، در دوران قاجار و پهلوی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2979-2990

10.30510/psi.2022.302858.2246

علی دهقانی؛ شهرزاد ساسانپور؛ منوچهر صمدی وند؛ معصومه قره داغی


اصلاحات ارضی و پیامدهای آن در منطقه میاندوآب

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 218-235

10.30510/psi.2022.295317.1998

علی دهقانی؛ شهرزاد ساسانپور؛ منوچهر صمدی وند؛ معصومه قره داغی


تحولات تاریخی- کالبدی شهر بم در دوران گذار از سنت به مدرنیته( عصر قاجار)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2688-2708

10.30510/psi.2022.350293.3686

عباس کمال الدینی؛ شهرزاد ساسانپور؛ منیژه صدری؛ معصومه قره داغی