نویسنده = سیمین رشیدی پور کهنوجی
تعداد مقالات: 1
1. نتایج رقابت اقتصادی و سیاسی انگلستان و روسیه در شرق دریای خزر

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 275-293

10.30510/psi.2021.244469.1229

سیمین رشیدی پور کهنوجی؛ غلامحسین زرگری نژاد؛ محمد علی اکبری