نویسنده = فیض الله بوشاسب گوشه
بررسی عملکرد و چالش‌های سپاه دانش در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1512-1528

10.30510/psi.2022.297289.2052

پوران مردانی کرانی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ فیض الله بوشاسب گوشه


انگیزه‌ی دینی فتوحات مسلمانان در دوره ساسانی

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 301-320

10.30510/psi.2022.279340.1630

علی چگنی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ فیض الله بوشاسب گوشه


بررسی تقابلات و تعاملات عاملان سیستانی ولایات ایران در برابر ناآرامی های قندهار و حمله افغانان به اصفهان در عصر صفوری

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 428-440

10.30510/psi.2022.289979.1796

ناصر چاری؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض الله بوشاسب گوشه؛ سهیلا ترابی فارسانی