نویسنده = مصطفی سراجی
جایگاه دادرسی شبه قضایی در قانون اساسی و سند تحول قضایی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 835-866

10.30510/psi.2022.296771.2035

امین اله سالاری؛ مصطفی سراجی؛ احمد رنجبر


اصول دادرسی منصفانه، در رسیدگی های مراجع شبه قضایی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 2792-2812

10.30510/psi.2022.281190.1658

عبدالخالق مسقطی؛ مصطفی سراجی؛ خیراله پروین