نویسنده = محمدرضا جهانبخشی کرمانشاهی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه حق بر عقیده در حقوق اساسی ایران و انگلستان

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1308-1326

10.30510/psi.2021.299732.2133

محمدرضا جهانبخشی کرمانشاهی؛ محمدجواد جعفری