نویسنده = مریم مرادی
حمایت حقوقی و قانونی و حفاظت فیزیکی از میراث فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5900-5916

10.30510/psi.2022.341263.3439

سیدعلیرضا میرجعفری؛ مریم مرادی؛ عاطفه امینی نیا


عواقب انسانی تغییرات اقلیمی با تاکید بر ملاحظات حقوق بشری و کنوانسیون 2015 پاریس

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1042-1059

10.30510/psi.2022.318766.2777

محمدباقر محمودی؛ مریم مرادی؛ سید باقر میرعباسی


بررسی نقش رسانه ها در افزایش قدرت نرم ایالات متحده امریکا (نمونه موردی ایران)

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 2830-2846

10.30510/psi.2022.332833.3235

میثم ابوالقاسمی؛ ابو محمد عسگرخانی؛ مریم مرادی