نویسنده = اسماعیل اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آموزه های اخلاقی و تربیتی جامعه در اشعار شریف مرتضی و اوحدی مراغه‌ای

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 800-814

10.30510/psi.2021.319936.2807

آذر امیری میجانی؛ اسماعیل اسلامی؛ حمید طبسی