کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه.

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 131-155

10.30510/psi.2020.117698

محمد جواد نجفی؛ رضا معصومی راد؛ مظفرالدین شهبازی


2. جایگاه سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 215-238

10.30510/psi.2020.118102

حسن عبداله زاده؛ محمدرضا قائدی؛ حمیدرضا حقیقت


3. مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی دولت حسن روحانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 242-272

10.30510/psi.2020.241952.1214

محمدرسول درویشی؛ محمدرضا قائدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد توحید فام