کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
بررسی جامعه شناحتی نقش عوامل اجتماعی بر تورم و نوسانات نرخ ارز

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 407-439

10.30510/psi.2022.288857.1778

حمید اعتمادی راد؛ اسماعیل جهانبخش؛ منصور حقیقتیان


دلالت‌های سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی-اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی (مورد مطالعه: جامعه دانشگاهی شهر تهران)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 179-207

10.30510/psi.2022.239638.1226

مهدی مرادی؛ مسعود جعفری نژاد؛ علی بقایی سرابی؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی


سنجش گرایشات سیاسی اصلاح طلبی و اصولگرایی شهروندان استان خوزستان بر حسب میزان سرمایه اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 83-116

10.30510/psi.2022.235001.1165

بهرام نیک بخش؛ منصور شریفی؛ امیرمسعود امیر مظاهری؛ منصور وثوقی؛ شهلا کاظمی پور


تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر روند شکل گیری و پیروزی انقلاب مشروطه ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 266-281

10.30510/psi.2021.288462.1772

نعمت اله همراهی؛ فریدون اکبرزاده؛ شیوا جلال پور؛ حامد محقق نیا


‌‌تأملی تطبیقی در مفهوم سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام و فوکویاما

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2288-2306

10.30510/psi.2022.349291.3646

محسن دلاویز؛ سید خدایار مرتضوی اصل؛ عطاء الله سینایی


بررسی اثر سرمایه‌ی اجتماعی بر ساختار قدرت، انسجام و استحکام خانواده‌های ساکن شهر اراک

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2539-2564

10.30510/psi.2022.350649.3693

صفورا خسروی؛ امیدعلی احمدی؛ علی روشنایی؛ حسین جمالی


بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه.

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 131-155

10.30510/psi.2020.117698

محمد جواد نجفی؛ رضا معصومی راد؛ مظفرالدین شهبازی


جایگاه سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 215-238

10.30510/psi.2020.118102

حسن عبداله زاده؛ محمدرضا قائدی؛ حمیدرضا حقیقت


مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی دولت حسن روحانی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 242-272

10.30510/psi.2020.241952.1214

محمدرسول درویشی؛ محمدرضا قائدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد توحید فام