کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
تعداد مقالات: 6
2. مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1581-1605

10.30510/psi.2021.309873.2446

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


3. :نقش نظارت در حکمرانی خوب

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2288-2298

10.30510/psi.2022.338711.3381

حمید صالحی هفشجانی؛ فرامرز عطریان؛ غلامحسین مسعود


4. آسیب شناسی اصل شفافیت در قلمرو قانون‌گذاری کیفری ایران ارتباط آن با حکمرانی خوب

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 173-208

10.30510/psi.2020.113612

میترا دریجانی؛ حمید دلیر؛ سید مهدی احمدی موسوی


5. واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 243-275

10.30510/psi.2020.241184.1205

سعید خسروی؛ حمید احمدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی