کلیدواژه‌ها = مشارکت اجتماعی
تعداد مقالات: 4
2. نقش سرمایه اجتماعی در میزان بیگانگی سیاسی شهروندان تهرانی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 171-198

10.30510/psi.2021.225047.1132

علیرضا کریمیان؛ سیده معصومه غفوری کله