کلیدواژه‌ها = دولت
تعداد مقالات: 2
1. عوامل تأثیرگذاردخالت دولت در سیاستگذاری اقتصادی در چارچوب برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1873-1890

10.30510/psi.2021.318490.2769

محمد میر؛ نادر هوشمندیار؛ محمد علی خسروی؛ ابوالقاسم طاهری


2. مکتب امام خمینی (ره ) و دولت

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 200-223

10.30510/psi.2021.247283.1258

زری فیروزکاه؛ محمد بهرامی خوشکار