کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 6
1. واکاوی نقش جریان روشنفکری مردانه در شکل گیری مطالبات زنان بعد از مشروطه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 42-57

10.30510/psi.2021.291889.1869

فرشته السادات حسینی بجدنی؛ فیاض زاهد؛ حسین آبادیان


3. بررسی ارتباط بین سلامت اجتماعی و رفتار انتخاباتی زنان شهر اهواز

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 582-604

10.30510/psi.2021.305880.2342

الهام امیری فر؛ محمدعلی چیت ساز؛ اصغر محمدی


4. مطالعه رفتار داعش با زنان

دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحه 304-329

10.30510/psi.2021.265004.1441

ریحانه بهار؛ عباسعلی رهبر


5. بررسی ارتباط بین گرایش به هویت ملی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر کرج

دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحه 401-418

10.30510/psi.2021.255195.2419

فریده بزنی؛ شهناز هاشمی؛ علی گرانمایه پور