کلیدواژه‌ها = سوء استفاده از اضطرار
بررسی وضیعت حقوقی قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 1039-1057

10.30510/psi.2022.333897.3252

ابراهیم قاسمی نژاد؛ احمد رضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری