کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی تحلیلی ویژگی های دولت مدرن (رویکرد جامعه شناسی سیاسی در ایران)

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401

10.30510/psi.2022.269606.1469

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سید سعید میرمحمدی؛ بیژن عباسی؛ حسن خسروی


تاثیر اعتبارات بر انگیزه سرمایه گذاری بخش کشاورزی و تبیین جامعه شناختی آن

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401

10.30510/psi.2022.277924.1618

آزاده شهبازیان؛ سید یعقوب زراعت کیش؛ امیر محمدی نژاد


شناخت موانع موجود بر سر راه گسترش و بسط جامعه مدنی با تمرکز بر ایران

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1-26

10.30510/psi.2022.279847.1639

فیصل حمیدی؛ علی اکبر امینی؛ یاسر کهرازه


سیاست های حقوقی اقتصادی حق فسخ در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 731-748

10.30510/psi.2022.313598.2585

احمد میرزائی گرمی؛ علیرضا لطفی دودران؛ مظفر باشکوه


جایگاه دادرسی شبه قضایی در قانون اساسی و سند تحول قضایی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 835-866

10.30510/psi.2022.296771.2035

امین اله سالاری؛ مصطفی سراجی؛ احمد رنجبر


ظرفیت های مهاجران افغانستانی در پیوند ایران و افغانستان

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 73-97

10.30510/psi.2022.302338.2224

حبیب اله فاضلی؛ محمدرضا شرف


سیاست های نفتی شوروی در ایران، تاسیس فرقه دموکرات و نقش مردم آذربایجان

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 207-228

10.30510/psi.2022.299736.2139

کیامهر فیروزی؛ علیرضا ملایی توانی؛ قباد منصور بخت


حقوق تطبیقی رویه‌های قضایی توقف در ایران، فرانسه و انگلیس

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 783-809

10.30510/psi.2022.302718.2241

سمیرا هراتی قوی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


تحلیلی بر نقش احزاب در توسعه سیاسی(مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 500-518

10.30510/psi.2022.322163.2883

فرزاد الماسی ورمله؛ علی محمد حقیقی؛ غفار زارعی


بررسی تطبیقی صلح دعاوی در نظام آیین دادرسی مدنی ایران و کانادا

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 381-390

10.30510/psi.2022.307531.2400

مرسده شایگی نیک؛ امیرحسین ملکی زاده؛ سید محمد حسینی


سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع خشونت علیه زنان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 249-264

10.30510/psi.2022.296097.2021

علیرضا خسروی؛ مسعود بسامی؛ مسعود قاسمی


شناسایی راهبردهای تعیین دستورکار سیاست‌های ‌انتخاباتی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 396-413

10.30510/psi.2021.291448.1848

مهربان هادی پیکانی؛ بهنام بهنام پور؛ محمدرضا یزدانی زازرانی


سیاست حمایتی از معلولان در اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2412-2432

10.30510/psi.2021.315011.2631

سمن اللهویسی؛ مهسا وثوق؛ محمدجواد محمدی


تعارضات و چالش‌های قانون‌گذاری اصل استقلال وکیل در قانون اساسی ایران و انگلستان

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 1165-1179

10.30510/psi.2022.342560.3468

مجید براتی طرقی؛ وحید قاسمی عهد؛ سید وحید لاجوردی