کلیدواژه‌ها = نظام حقوقی
مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت در ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.304403.2297

امیرحسین کیانفخر؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


تحلیل ظرفیت های حقوقی نظام فدرالیسم در تحقق و توسعه ی عدالت اجتماعی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.291797.1864

بابک علی اصغر زاده؛ فرامرز عطریان؛ غلامحسین مسعود


تدوین راهبرد آسیب‌زدایی اخلاق سیاسی کارگزاران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401

10.30510/psi.2022.334189.3263

فتاح محمدی؛ غلامحسین مسعود؛ مسعود راعی


ارزهای دیجیتال از منظر فقه، با تأکید بر استخراج، معاملات و مشروعیت

دوره 5، شماره 10، دی 1401

10.30510/psi.2022.352055.3743

نرجس‌خاتون محبی پور؛ مهدی زارع؛ محمد رمضانی؛ بابک خسروی نیا


رویکردتحلیلی بر جرم افساد فی الارض در نظام حقوقی اسلام و یهودیت

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2178-2191

10.30510/psi.2022.293084.1922

فاطمه نیرومند پسند؛ سید حسام الدین حسینی؛ عبدالجبار زرگوش نسب


اسئثنائات اصل برابری در حقوق کیفری ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 675-696

10.30510/psi.2022.316989.2704

حمیدرضا فتحی؛ لمیا رستمی تبریزی


تحلیل نظام حقوقی بازنشستگی تأمین اجتماعی ایران در پرتو حقوق بنیادین بشر

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 811-840

10.30510/psi.2022.320553.2828

فرید نورمحمدان؛ عمران نعیمی؛ محسن قاسمی