کلیدواژه‌ها = سرمایة سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین اعتماد سیاسی ایرانیان به‌مثابه سرمایة سیاسی؛ فراتحلیل پژوهش‌های موجود

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 31-61

اکبر ذوالفقاری؛ عاطفه جعفری علی آبادی