کلیدواژه‌ها = ایران پس از انقلاب
رابطه فضای اجتماعی و عملکرد پارلمان در ایران (1359-1395)

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 143-185

10.30510/psi.2019.109708

احمد گل محمدی؛ سمیه زمانی؛ ابوالفضل دلاوری