کلیدواژه‌ها = بافت اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی بافت اجتماعی نمایندگان ادوار اول تا دهم پارلمان ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 75-111

10.30510/psi.2019.109968

علی زارعی؛ محسن بهشتی سرشت؛ یحیی فوزی