کلیدواژه‌ها = علم
دیپلماسی علمی و فناوری و توسعه سیاسی در ایران

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401

10.30510/psi.2022.216230.1101

مهدی یزدان پناه؛ مریم مرادی؛ ابومحمد عسگرخانی


پاتولوژی جهل در معاملات

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 816-828

10.30510/psi.2022.325993.2989

فاطمه مهدوی؛ علی فقیهی؛ محمد محسنی دهکلانی


رویکردی جامعه‌شناختی به نسبت دین و فناوری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 5-26

10.30510/psi.2018.96101

محمدرحیم عیوضی؛ سید حسام‌الدین باب‌گوره؛ احسانه محمدی