کلیدواژه‌ها = دینداری اجتماعی
رابطه ی دین بر فرهنگ و سیاستگذاری اجتماعی شهروندان تهران

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 544-609

10.30510/psi.2021.310291.2463

سید علی نیا کیانی تهرانی؛ محمدرضا قائدی؛ ارسلان قربانی؛ رضا سیمبر