کلیدواژه‌ها = تاخیر ثمن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی حقوقی حدود اعمال و اسقاط خیارات با مطالعه موردی خیار تاخیر ثمن

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398

10.30510/psi.2021.310701.2545

امیرحسین خطیب زاده؛ علی علی آبادی؛ مریم آقائی بجستانی