کلیدواژه‌ها = بازارسرمایه
بررسی رابطه نظام‌های سیاسی و توسعه بازارسرمایه

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 165-196

10.30510/psi.2022.312565.2559

امیررضا خطیر؛ مجتبی مقصودی؛ سعید اسلامی بیدگلی


ارائه مدل تشخیص نقاط بازگشتی بازارهای سرمایه با استفاده از تحلیل تکنیکال مبتنی بر منطق فازی

دوره 1، شماره 3، آذر 1397، صفحه 208-227

10.30510/psi.2022.338697.3380

ولی الله مهری؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی‌نوید؛ علیرضا مرادی