کلیدواژه‌ها = ادبیات جامعه شناسی
رمان الدورادو : بستر دیدگاه های ادبی، جامعه شناسی و سیاسی لوران گوده

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 431-442

10.30510/psi.2022.297378.2056

یاسمین محمدی؛ محسن پیامی؛ محبوبه فهیم کلام