کلیدواژه‌ها = کنواسیون قزاقستان
بررسی تعیین فلات قاره و منابع دریای خزر در کنوانسیون قزاقستان

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 774-786

10.30510/psi.2022.294839.1983

مینا قلیچ خان؛ مسعود راعی دهقی؛ علیرضا آرش پور