کلیدواژه‌ها = توان اثباتی
بررسی قدرت اثباتی شهادت شهود در تعارض با اسناد

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4239-4253

10.30510/psi.2022.360295.3919

یاسر اینالو؛ محمد رمضانی؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا