کلیدواژه‌ها = نظام سیاسی
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه سرمایه اجتماعی در کارآمدی نظام سیاسی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 123-136

10.30510/psi.2021.315258.2638

محمد شریفی؛ عبدالرضا بای؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ علی صالحی فارسانی


2. سیاست حمایتی از معلولان در اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1606-1620

10.30510/psi.2021.315011.2631

سمن اللهویسی؛ مهسا وثوق؛ آیه ویلکی؛ محمدجواد محمدی


3. مولفه های رقابت سیاسی اسلامی- ایرانی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 34-60

10.30510/psi.2020.252656.1313

سیدمحمدرضا حسینی