کلیدواژه‌ها = فرهنگ
مروری بر عوامل موثر بر بومی سازی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی (مطالعه موردی شرکت ارتباطات زیرساخت)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2955-2968

10.30510/psi.2022.303435.2266

علی آوج؛ حبیب ابراهیم پور؛ شهرام میرزایی دریانی؛ اسحق رسولی؛ زهرا فتوره چی


هنجارهای زیستی-فرهنگی جامعه ی ایرانی در آثار سعدی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 7287-7304

10.30510/psi.2022.343177.3478

اکرم السادات برقعی ثابت؛ عبدالرضا مدرس زاده؛ اصغر دادبه


عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی از دیدگاه جامعه شناسی با استفاده از روش دلفی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4078-4112

10.30510/psi.2022.338777.3383

حوریه صفری؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


نقش رسانه در تعامل چند فرهنگی و بین فرهنگی در جوامع امروزی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4837-4851

10.30510/psi.2022.347845.3595

الناز پاکزاد؛ پرستو خانبانی؛ پرستو پنجه شاهی


آسیب شناسی شعر شاعران انقلاب دهه‌ی هفتاد و هشتاد از بعد فرهنگ و اخلاق

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 21-37

10.30510/psi.2022.318595.2773

رمضانعلی رازقی؛ سیدعلی اکبر شریعتی فر؛ بوالقاسم امیر احمدی


واکاوی مجالس ششم تا دوازدهم شورای ملی در نهادسازی فرهنگی (۱۳۰۴-۱۳۲۰)

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 207-225

10.30510/psi.2022.300449.2176

شهرزاد shahezad؛ فواد پورآرین؛ علی ططری؛ صالح پرگاری


بازآفرینی مؤلفه ‌های فرهنگی تمدن اسلامی براساس کتاب سفینه البحار

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1530-1547

10.30510/psi.2022.325033.2965

ناهید حبیبی؛ علی نقی ذبیح زاده روشن؛ محمد دشتی


ظرفیت های مهاجران افغانستانی در پیوند ایران و افغانستان

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 73-97

10.30510/psi.2022.302338.2224

حبیب اله فاضلی؛ محمدرضا شرف


طراحی الگوی توسعه ورزش های بومی-محلی در جامعه ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3147-3167

10.30510/psi.2022.363636.4020

نادر سلیمانی؛ غلامرضا خاکساری؛ عادل افکار


رابطه ی دین بر فرهنگ و سیاستگذاری اجتماعی شهروندان تهران

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 544-609

10.30510/psi.2021.310291.2463

سید علی نیا کیانی تهرانی؛ محمدرضا قائدی؛ ارسلان قربانی؛ رضا سیمبر