کلیدواژه‌ها = فرهنگ سیاسی
بررسی تطبیقی فرهنگ سیاسی کشورهای منتخب جهان براساس سطح توسعه اجتماعی در سال 2020

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401

10.30510/psi.2022.296159.2024

خالید میارغنج؛ محمد عباس زاده؛ فاروق امین مظفری؛ جواد علی پور


تحلیل گفتمانی فرهنگ سیاسی و اثربخشی آن بر هویت یابی و غیریت سازی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 475-484

10.30510/psi.2022.256639.1342

محسن بذرافشان؛ عبدالرضا بای؛ قربانعلی گنجی


تبیین اعتماد سیاسی در بلوچستان ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1815-1835

10.30510/psi.2021.297622.2062

احمد کهرازهی؛ محمدعلی خسروی؛ محمد توحید فام؛ ملکتاج خسروی باب اناری


فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر رفتار نخبگان و توسعه سیاسی در دوره پهلوی دوم

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 105-130

10.30510/psi.2018.96107

محسن شفیعی سیف‌آبادی؛ حسن یعقوب‌نیا


بازنماییِ هست‌مایه‌هایِ فرهنگ سیاسیِ ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 131-158

10.30510/psi.2018.96108

محسن خلیلی؛ امیر عباسی خوشکار؛ محسن فرامرزی