کلیدواژه‌ها = فرهنگ سیاسی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین اعتماد سیاسی در بلوچستان ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1815-1835

10.30510/psi.2021.297622.2062

احمد کهرازهی؛ محمدعلی خسروی؛ محمد توحید فام؛ ملکتاج خسروی باب اناری


3. فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر رفتار نخبگان و توسعه سیاسی در دوره پهلوی دوم

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 105-130

10.30510/psi.2018.96107

محسن شفیعی سیف‌آبادی؛ حسن یعقوب‌نیا


4. بازنماییِ هست‌مایه‌هایِ فرهنگ سیاسیِ ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 131-158

10.30510/psi.2018.96108

محسن خلیلی؛ امیر عباسی خوشکار؛ محسن فرامرزی