کلیدواژه‌ها = حمایت
تعهدات بین‌المللی در حمایت از قربانیان تروریسم از منظر حقوق بشر

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401

10.30510/psi.2022.271977.1513

مهدی شعیبی؛ امیر مقامی؛ لیلا رئیسی


نقش اخلاقی تعاون و حمایت در آموزه های اسلام و ارتباط آن با نظریه کنترل اجتماعی جرم

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1295-1312

10.30510/psi.2022.331942.3177

غلامحسین مسعود؛ سمیرا تاج خراسانی؛ محسن شکرچی زاده