کلیدواژه‌ها = حقوق بین الملل
نقش معاهدات در توسعه حقوق عرفی

دوره 5، شماره 4، تیر 1401

10.30510/psi.2022.327562.3041

مهرداد نوری؛ سید باقر میرعباسی؛ عبد النعیم شهریاری


بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با بیماری های همه گیر

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1099-1122

10.30510/psi.2022.291582.1854

سینا برزگرجلالی؛ حسن خسروی؛ سهیلا کوشا


شناسایی دولت در حقوق بین الملل کلاسیک

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2381-2406

10.30510/psi.2022.339064.3393

علیرضا نصیری اقدم؛ امیر محمودی؛ افشین زرگر


نقش شورای امنیت در ساز و کارهای حقوقی مبارزه باتروریسم بین المللی پس از حادثه 11 سپتامبر

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2453-2464

10.30510/psi.2022.325124.2999

سیده منصوره عمادی؛ مهدی حسنی باقری؛ بهناز اژدری