کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
جهان شمولی حقوق بشر در بستر حاکمیت دولتها

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401

10.30510/psi.2022.310772.2478

علی اکبر صمد زاده؛ حمیدرضا گوهریان؛ سید مهدری اصغری


ضرورت تطبیق قسامه در قانون مجازات اسلامی با موازین حقوق بشری و تاثیر آن بر امنیت قضایی شهروندان

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1077-1097

10.30510/psi.2022.305630.2330

سید مسلم حسینی؛ سید عباس جزائری؛ مرتضی صادقی دهصحرایی


تعهدات بین‌المللی در حمایت از قربانیان تروریسم از منظر حقوق بشر

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401

10.30510/psi.2022.271977.1513

مهدی شعیبی؛ امیر مقامی؛ لیلا رئیسی


حق برامنیت وچالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 128-174

10.30510/psi.2022.243382.1218

مصطفی محمدپناهی؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیکی


مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1581-1605

10.30510/psi.2021.309873.2446

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


حق برخورداری از حقوق؛ کرامت انسانی یا کرامت سیاسی انسان

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1937-1955

10.30510/psi.2022.314147.2605

مهرناز مشعشع؛ علی پور قصاب امیری؛ علی رضا جهانگیری


بررسی واکاوی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399

10.30510/psi.2022.333908.3253

نورالله صادق خانی؛ محمدجواد جعفری (نویسنده مسئول)؛ ایرج رنجبر


تقابل چند جانبه گرایی و یکجانبه گرایی در جامعه جهانی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2367-2380

10.30510/psi.2022.346572.3565

مهدی اشتری؛ علی پورقصاب امیری؛ فخر الدین ابوئیه


نقش شورای امنیت در ساز و کارهای حقوقی مبارزه باتروریسم بین المللی پس از حادثه 11 سپتامبر

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2453-2464

10.30510/psi.2022.325124.2999

سیده منصوره عمادی؛ مهدی حسنی باقری؛ بهناز اژدری


سازوکارهای تحقق حق برتوسعه پایدار جهانی در عرصه محیط زیست

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 610-630

10.30510/psi.2021.294066.1953

زینب باغبان صبور؛ فرامرز عطریان؛ مسعود راعی


معیار اجرایی قاعده بطلان دلیل در پرتو سیاست کیفری ایران وامریکا

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 855-865

10.30510/psi.2022.323588.2933

یوسف نیکنام؛ امیر حسین رهگشا؛ غلامحسین رضایی


تبیین جامعه شناختی جهانی شدن حقوق بشر و موانع آن

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 270-285

10.30510/psi.2021.277561.1613

غلامحسین دغاغله؛ مریم مرادی؛ سید باقر میرعباسی


بررسی ماهیت و محتوای حق بر محیط زیست

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 310-330

10.30510/psi.2022.331128.3147

فریده منصورخانی؛ سید باقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی