کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
تبیین و تفسیر حقوق بشر در پرتو آرای رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2484-2507

10.30510/psi.2022.302985.2247

یونس پورزنگبار؛ حاتم صادقی زیاری؛ علیرضا آرش پور


حقوق بین الملل، حق نجات و تکالیف دولت ها در ارائه خدمات تجسس و نجات دریایی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1966-1986

10.30510/psi.2022.341695.3446

بهمن نکیسا؛ زینب پورخاقان شاهرضایی؛ عباس برزگرزاده


حق سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشری در اقامه دعوی نزدمراجع قضایی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2755-2768

10.30510/psi.2022.311609.2541

میرکمال الدین موسوی؛ امیر محمودی؛ افشین زرگر


حقوق سیاسی اقلیت های دینی در شریعت اسلام و جمهوری اسلام ایران

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 153-166

10.30510/psi.2022.277872.1617

علی فروزنده؛ طیبه عارف نیا؛ عباس سماواتی


عواقب انسانی تغییرات اقلیمی با تاکید بر ملاحظات حقوق بشری و کنوانسیون 2015 پاریس

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1042-1059

10.30510/psi.2022.318766.2777

محمدباقر محمودی؛ مریم مرادی؛ سید باقر میرعباسی


جهان شمولی حقوق بشر در بستر حاکمیت دولتها

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 287-298

10.30510/psi.2022.310772.2478

علی اکبر صمد زاده؛ حمیدرضا گوهریان؛ سید مهدری اصغری


ضرورت تطبیق قسامه در قانون مجازات اسلامی با موازین حقوق بشری و تاثیر آن بر امنیت قضایی شهروندان

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1077-1097

10.30510/psi.2022.305630.2330

سید مسلم حسینی؛ سید عباس جزائری؛ مرتضی صادقی دهصحرایی


تعهدات بین‌المللی در حمایت از قربانیان تروریسم از منظر حقوق بشر

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401

10.30510/psi.2022.271977.1513

مهدی شعیبی؛ امیر مقامی؛ لیلا رئیسی


حق برامنیت وچالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 128-174

10.30510/psi.2022.243382.1218

مصطفی محمدپناهی؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیکی


مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1581-1605

10.30510/psi.2021.309873.2446

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


حق برخورداری از حقوق؛ کرامت انسانی یا کرامت سیاسی انسان

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1937-1955

10.30510/psi.2022.314147.2605

مهرناز مشعشع؛ علی پور قصاب امیری؛ علی رضا جهانگیری


اصول متناظر براصل علنی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و نظام حقوق بشر

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2895-2910

10.30510/psi.2022.357618.3868

مریم بیرانوند؛ مسعود قاسمی (نویسنده مسئول)؛ یزدان نصرتی


رویه ایالات متحده آمریکا در جنگ نرم علیه ایران با رویکرد حقوق بشر

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2846-2860

10.30510/psi.2022.364020.4034

رضا زحلی؛ رضا موسی زاده (نویسنده مسئول)


بررسی واکاوی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399

10.30510/psi.2022.333908.3253

نورالله صادق خانی؛ محمدجواد جعفری (نویسنده مسئول)؛ ایرج رنجبر


تقابل چند جانبه گرایی و یکجانبه گرایی در جامعه جهانی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2367-2380

10.30510/psi.2022.346572.3565

مهدی اشتری؛ علی پورقصاب امیری؛ فخر الدین ابوئیه


سازوکارهای تحقق حق برتوسعه پایدار جهانی در عرصه محیط زیست

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 610-630

10.30510/psi.2021.294066.1953

زینب باغبان صبور؛ فرامرز عطریان؛ مسعود راعی