کلیدواژه‌ها = تحریم
اعتبار سنجی الگوی تاب آوری سازمانی در شبکه بانکداری در شرایط تحریم مطالعه موردی:(بانک توسعه صادرات ایران)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 531-544

10.30510/psi.2022.301233.2183

فرزاد شاه کرمی؛ رضا Reza؛ جعفر صادقی فیضی؛ محمد پاسبان؛ نیما آذرمیر شتربانی


تحلیل و ارزیابی عوامل بیرونی موثر در تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1283-1302

10.30510/psi.2022.362881.3998

عباس فرهادی؛ غلامرضا کریمی؛ ارسلان قربانی


بررسی ضمانت اجرای نقض و دور زدن تحریمها از منظر حقوق بین الملل

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3751-3764

10.30510/psi.2022.291909.1871

عباس جعفرزاده؛ ابو محمد عسگرخانی؛ محمودرضا محمدطاهری؛ منصور عطاشنه


اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم براساس دیدگاه شهروندان در تهران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 249-271

10.30510/psi.2022.267120.1445

قاسم ساعدی؛ عبدالرضا ادهمی؛ احمد سعیدی


تحلیل تاثیر اقتصاد سیاسی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران (مورد پژوهشی: تحریم های امریکا)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 515-536

10.30510/psi.2022.259489.1362

عبدالرضا احمدی؛ لنا عبدالخانی؛ روح الله شهابی؛ فریدون اکبرزاده