کلیدواژه‌ها = سیاست کیفری
سیاست کیفری ایران در برابر پولشویی؛ چالش‌ها و راهبردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.321400.2852

عباس خواجه صالحانی؛ سید درید موسوی مجاب؛ وحید نکونام


ماهیت سیاست کیفری ایران و آمریکا در حوزه جرایم نیروهای مسلح

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2731-2755

10.30510/psi.2022.313120.2575

غلامحسین رضایی؛ امیر حسن ابوالحسنی؛ مصطفی فروتن


بررسی و تبیین تدابیر کیفری مبارزه و پیشگری با جرائم مالیاتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3967-3979

10.30510/psi.2022.321828.2866

محمد امین نوری نژاد؛ سلامه ابوالحسنی


سیاستگذاری در قبال جرایم ناشی از نفرت در ایران؛ تلاقی ارزش‌های جمعی و باورهای فردی

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 585-613

10.30510/psi.2022.329751.3113

محمدصادق ساعی؛ سید محمود میرخلیلی؛ حسن عالی پور


راهبردهای سیاست کیفری تقنینی در حمایت از خصوصی سازی و توسعه اقتصادی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1087-1104

10.30510/psi.2022.327827.3050

حسین جلالی؛ امیر حسین رهگشای؛ امیر پاک نهاد


بنیان های کنشگری سازمان تعزیرات حکومتی در تقابل با تخلفات اقتصادی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2706-2718

10.30510/psi.2022.347455.3585

احسان عبدلی نسب گروهی؛ امیر حسن نیاز پور؛ علیرضا سایبانی


نارسایی های سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدم و ضرورتهای تقنینی آینده

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 382-396

10.30510/psi.2022.335673.3302

احمد جاویدی؛ سید محمود مجیدی؛ محمدجواد باقی زاده


کیفیات مشدده عام و خاص در حوزه جرائم نیروهای مسلح در سیاست کیفری ایران

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2337-2351

10.30510/psi.2021.301308.2187

امیرحسن ابوالحسنی؛ غلامحسین رضایی؛ مصطفی فروتن


رویکرد جامعه شناختی فقهی-حقوقی به شفاعت در تعزیرات

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 334-349

10.30510/psi.2021.313388.2728

سیف الله سجادی نسب؛ اسدالله لطفی؛ محمود قیوم زاده