کلیدواژه‌ها = جنبش‌های نوین اجتماعی
تحلیل زمینه های هویتی جنبش فمینیسم در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 44-74

10.30510/psi.2019.109967

حسن ناصرخاکی؛ علی مرشدی زاد؛ عباس کشاورز شکری