کلیدواژه‌ها = دولت مدرن
بررسی تحلیلی ویژگی های دولت مدرن (رویکرد جامعه شناسی سیاسی در ایران)

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 123-136

10.30510/psi.2022.269606.1469

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سید سعید میرمحمدی؛ بیژن عباسی؛ حسن خسروی


جهانی شدن و تغییرات در کارکرد دولت مدرن

دوره 1، شماره 3، آذر 1397، صفحه 184-207

10.30510/psi.2022.272578.3142

روزبه احمدپور؛ سید باقر میرعباسی؛ ابو محمد عسگرخانی