کلیدواژه‌ها = فساد
نقش فساد در شکنندگی دولت در ایران (مورد مطالعه: دولت‌های‌ نهم و دهم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.338226.3367

عباس ایمان پور؛ حمید احمدی؛ مسعود مطلبی


گزارش دهی مردمی؛ چهارچوبی تدوینی برای مقابله با فساد

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 143-159

10.30510/psi.2022.311402.2510

علی اکبر کرمانی؛ احمد مرکز مالمیری؛ حسن زارعی محمودآبادی


رویکرد مجلس شورای اسلامی به قوانین غیرکیفری در راستای کاهش فساد

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 615-642

10.30510/psi.2022.309106.2416

محمد بهادری جهرمی؛ افشین نورایی؛ حجت اله علم الهدی


مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امورخیریه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 771-785

10.30510/psi.2022.326028.2992

محمد خلیلی کلاریجانی؛ محمد علی خیراللهی؛ علی فقیهی