کلیدواژه‌ها = اخوانیات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی محتوایی اخوانیات منثور فارسی از میانه قرن پنجم تا دوره معاصر(با رویکرد سیاسی، اجتماعی، ادبی)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1853-1872

10.30510/psi.2021.313614.2587

علی اصغر بابا صفری؛ پروین ضیا خدادادیان؛ عنایت الله شریف پور