کلیدواژه‌ها = اصلاحات ارضی
اصلاحات ارضی و پیامدهای آن در منطقه میاندوآب

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 218-235

10.30510/psi.2022.295317.1998

علی دهقانی؛ شهرزاد ساسانپور؛ منوچهر صمدی وند؛ معصومه قره داغی


تاثیر اصلاحات ارضی بر دگرگونی ساختار طبقاتی در کرمانشاه و ایلام

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1626-1649

10.30510/psi.2022.349718.3670

فرهاد جمشیدیان؛ حمیدرضا سعیدی نژاد؛ ادریس بهشتی نیا؛ سیروس محبی


روایتی مقایسه ای از زمین و سیاست در دوران حکومت پهلوی دوم

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 425-444

10.30510/psi.2021.223856.1128

رضا نژاد نقی؛ معصومه قره داغی؛ ناصر صدقی؛ منیژه صدری