تعداد مقالات: 60
1. رویکردی جامعه‌شناختی به نسبت دین و فناوری

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 5-26

محمدرحیم عیوضی؛ سید حسام‌الدین باب‌گوره؛ احسانه محمدی


2. اخلاق به‌مثابه سیاست درون‌نهاد در جامعه امروزی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-18

حمید نساج؛ جواد قربانی


3. تحلیلی بر روش‌شناسی نظام‌های اقتصادی- سیاسی با تأکید بر ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 5-30

جلیل دارا؛ معزالدین باباخانی


4. انقلاب اسلامی ایران و زمین ؛ پیامدهای سیاسی تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 6-44

محمد جواد موسی نژاد؛ محمد باقر خرمشاد


5. جامعه‌گرایی و اجتماعی بودن فضیلت

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-42

احمد محقر؛ زهره علوی راد


7. تبیین اعتماد سیاسی ایرانیان به‌مثابه سرمایة سیاسی؛ فراتحلیل پژوهش‌های موجود

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 31-61

اکبر ذوالفقاری؛ عاطفه جعفری علی آبادی


10. مؤلفه‌های اعتماد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-80

غلامرضا خواجه‌سروی؛ عباس فرهادی


11. آسیب‌شناسی نظام نظرسنجی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 63-87

مرتضی مولایی؛ محمدعلی خسروی


12. مطبوعات در ایران از آغاز تا ظهور پهلوی اول: از صورتی درباری تا آگاهی دوگانه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 73-104

غلامرضا خواجه سروی؛ سید محمدوهاب نازاریان


14. نظام انتخاباتی و تأثیر آن بر نظام حزبی در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 81-104

ابوذر رفیعی قهساره


15. تبیین جامعه‌شناختی تأثیر سرمایة اجتماعی بر گرایش‌های سیاسی؛ موردمطالعه: استان خوزستان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 89-123

بهرام نیک بخش؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ منصور شریفی؛ منصور وثوقی؛ شهلا کاظمی پور


16. شکاف‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی عصر مشروطه؛ شکاف ‌قومیتی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 105-136

ابوذر عمرانی؛ امین کوشکی؛ حسین انصاری فرد


18. فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر رفتار نخبگان و توسعه سیاسی در دوره پهلوی دوم

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 105-130

محسن شفیعی سیف‌آبادی؛ حسن یعقوب‌نیا


21. مهاجرپذیری تحصیلی و هویت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 127-154

توحید محرمی؛ محمد اسحاقی


22. بازنماییِ هست‌مایه‌هایِ فرهنگ سیاسیِ ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 131-158

محسن خلیلی؛ امیر عباسی خوشکار؛ محسن فرامرزی


23. بررسی روند جدایی جریان ملی‌گرا از ائتلاف انقلابی در دوران تثبیت و نهادسازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 155-183

حمید بصیرت منش؛ علیرضا ملایی توانی؛ فریده باوریان


24. تحلیل گفتمانی دین و دولت در بخش های سه گانه شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 177-208

مرتضی شیرودی؛ مصطفی جهانبخش