مقاومت جهانی شده: جمهوری اسلامی ایران، فرصت ها و راهکارها

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-33

10.30510/psi.2020.244178.1227

مازیار آقاعلی نادرشاهی؛ محمدرضا تاجیک


شب‎های شعر گوته و انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 4-29

10.30510/psi.2020.113606

هادی ابراهیمی


رویکردی جامعه‌شناختی به نسبت دین و فناوری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 5-26

10.30510/psi.2018.96101

محمدرحیم عیوضی؛ سید حسام‌الدین باب‌گوره؛ احسانه محمدی


اخلاق به‌مثابه سیاست درون‌نهاد در جامعه امروزی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 5-18

10.30510/psi.2018.96109

حمید نساج؛ جواد قربانی


بازتاب هویت ملی از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 5-36

10.30510/psi.2019.109702

اصغر افتخاری؛ محمدرضا عبدنصراللهی؛ امیرحسین ابراهیم یزدی


راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 5-43

10.30510/psi.2019.109966

سارا نظری؛ رحیم عیوضی؛ علی مرتضویان؛ اکبر اشرفی


جامعه‌گرایی و اجتماعی بودن فضیلت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 19-42

10.30510/psi.2018.96110

احمد محقر؛ زهره علوی راد


الگوی دولت شفاف برای جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 28-50

10.30510/psi.2022.294975.1988

عبدالشریف ولدبیگی؛ حسن مجیدی؛ علیرضا ازغندی