تعداد مقالات: 172

2. مقاومت جهانی شده: جمهوری اسلامی ایران، فرصت ها و راهکارها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-33

10.30510/psi.2020.244178.1227

مازیار آقاعلی نادرشاهی؛ محمدرضا تاجیک


6. رویکردی جامعه‌شناختی به نسبت دین و فناوری

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 5-26

10.30510/psi.2018.96101

محمدرحیم عیوضی؛ سید حسام‌الدین باب‌گوره؛ احسانه محمدی


7. اخلاق به‌مثابه سیاست درون‌نهاد در جامعه امروزی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-18

10.30510/psi.2018.96109

حمید نساج؛ جواد قربانی


9. بازتاب هویت ملی از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 5-36

10.30510/psi.2019.109702

اصغر افتخاری؛ محمدرضا عبدنصراللهی؛ امیرحسین ابراهیم یزدی


10. راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 5-43

10.30510/psi.2019.109966

سارا نظری؛ رحیم عیوضی؛ علی مرتضویان؛ اکبر اشرفی


12. جامعه‌گرایی و اجتماعی بودن فضیلت

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-42

10.30510/psi.2018.96110

احمد محقر؛ زهره علوی راد


18. مولفه های رقابت سیاسی اسلامی- ایرانی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 34-60

10.30510/psi.2020.252656.1313

سیدمحمدرضا حسینی


21. تحلیل زمینه های هویتی جنبش فمینیسم در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 44-74

10.30510/psi.2019.109967

حسن ناصرخاکی؛ علی مرشدی زاد؛ عباس کشاورز شکری


25. مؤلفه‌های اعتماد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-80

10.30510/psi.2018.96105

غلامرضا خواجه‌سروی؛ عباس فرهادی