دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. قوه موسس و ماهیت جمهوری اسلامی درآستانه تاسیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.30510/psi.2021.239230.1188

قدرت الله رحمانی


3. نسبت سنجی نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل اله نوری با اندیشه سیاسی امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.30510/psi.2021.253775.1323

سید جواد میرقاسمی؛ داوود موسی پور؛ پرویز علوی


4. نسبت حلقه کیان با جریان روشنفکری دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.30510/psi.2021.228541.1145

جواد خزعلی؛ جلال درخشه


5. بررسی مقایسه ای سرمایه‌های روحانیت در دوره صفویه و قاجاریه(با استفاده از نظریه بوردیو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.30510/psi.2021.227380.1140

مهدی ذوالفقاری؛ ابوذر عمرانی؛ رضا نوع دوست


6. حاشیه نشینی وتاثیر آن بر توسعه سیاسی -اجتماعی در کلان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.30510/psi.2021.224037.1130

شهره آریافر؛ غلامرضا خواجه سروی


7. نقش سرمایه اجتماعی در میزان بیگانگی سیاسی شهروندان تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.30510/psi.2021.225047.1132

علیرضا کریمیان؛ سیده معصومه غفوری کله


8. مطالعه جامعه شناختی اثرات جامعه پذیری سیاسی و عوامل آن بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 25 سال ساکن در شهر بجنورد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.30510/psi.2021.216312.1102

قربانعلی سبکتکین ریزی؛ فاطمه شاعری


9. مطالعه جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.30510/psi.2021.228335.1146

سجاد کنعانی نسب؛ ابراهیم متقی؛ علی روشنایی؛ عالیه شکربیگی؛ خلیل میرزایی


10. تأثیر معلمان بر تقویت هویت سیاسی دانش‌آموزان با هدف دستیابی به توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.30510/psi.2021.225048.1133

سروگل تقی پور؛ غفار زارعی


11. نتایج رقابت اقتصادی و سیاسی انگلستان و روسیه در شرق دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.30510/psi.2021.244469.1229

سیمین رشیدی پور کهنوجی؛ غلامحسین زرگری نژاد؛ محمد علی اکبری