دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی سیاست های نظام مالی صدر اسلام در سرزمینهای خلافت شرقی(ایران) تا پایان عصر اموی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.30510/psi.2021.291012.1835

عباس شهرکی؛ ابراهیم خراسانی؛ علی رحیمی صادق


2. نقش انجمن تبریز در نهضت مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.30510/psi.2021.245388.1239

روح الله طاهرنیا؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


3. بررسی و تحلیل انگیزه های حافظ از خلق شخصیت رند در دیوان غزلیات با رویکرد به مبانی اعلامیۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.30510/psi.2021.292717.1903

سعید روزبهانی؛ عزت خلیقی؛ امیر احمدی


4. اثر حقوقی شرط داوری در دعاوی نفتی ایران – امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.30510/psi.2021.262601.1393

محمود عربلو


5. بررسی میزان اثر شکاف های اجتماعی و فرهنگی ناشی از توسعه نامتوازن در منطقه سواحل مکران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.30510/psi.2022.270214.1478

حسن حاجی زاده میشی؛ مجیدرضا کریمی


6. ارائه مدل برای عوامل موثر بر عملکرد فردی در سازمانهای دولتی و خصوصی، به منظور بهبود عملکرد سازمان(مورد مطالعه:بانک‌های دولتی و خصوصی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30510/psi.2021.292622.1947

علی خوشحال کلویر؛ مسعود حقیقی؛ علیرضا رزقی رستمی


7. تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر روند شکل گیری و پیروزی انقلاب مشروطه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30510/psi.2021.288462.1772

نعمت اله همراهی؛ فریدون اکبرزاده؛ شیوا جلال پور؛ حامد محقق نیا


8. تاثیرات گفتمان اخوانی قطر بر تحولات جهان عرب طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30510/psi.2021.258963.1357

عباس صالحی؛ صادق دانشور؛ قاسم ترابی


9. پیش بینی تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر اساس عوامل بازدارنده (مورد مطالعه: دستگاههای اجرایی شهر کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30510/psi.2021.295251.1994

سنجر سلاجقه؛ مسعود پورکیانی؛ سعید صیادی؛ رضا فرهمند