دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. شناسایی روندها و سناریوهای جامعه ایران در افق 1424 از منظر امنیت ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.30510/psi.2021.282786.1675

بهنام سرخیل؛ سیدمرتضی مرتضوی


2. تحلیل عوامل ناکارامدی احزاب سیاسی در دوره پهلوی دوم بر مبنای رویکرد ساختار- کارگزار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.30510/psi.2021.239420.1192

علی اکبر محمدی الموتی؛ سینا فروزش؛ غلامحسین زرگری نژاد


3. حدود اختیارات وکیل معامله از دیدگاه فقه و مقایسه آن با حقوق انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.30510/psi.2021.268567.1454

مریم معرفت ایزدی؛ ناصر مسعودی؛ حسن پاشازاده


4. مطالعه تطبیقی مکانیزم‌های نظارتی و اجرایی حقوق بشر در ایران و ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.30510/psi.2021.265497.1428

مسعود بیتانه؛ محمدحسین دهقان زاده؛ نادر مردانی


5. مداحی و سیاست ورزی در جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر مداحان و شاعران آئینی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.30510/psi.2021.240993.1204

غلامرضا پابرجا؛ مجتبی مقصودی


6. شناسایی و ارزیابی مولفه های موثر بر تجهیز منابع بانکی (رویکرد سیاست های اقتصادی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.30510/psi.2021.273180.1534

محمدرضا باقرزاده؛ حمید گلی زاده؛ اسداله مهرآرا؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ مهشید شاهچرا


7. خرده گفتمان های اسلام گرایان انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1400

10.30510/psi.2021.249034.1274

محمدمحسن شارعی


8. بررسی راه‌کارهای موفق غیررانتی شدن دولت‌های ایران از منظر جامعه‌شناسی سیاسی مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.30510/psi.2021.244844.1234

مجید توسلی رکن آبادی؛ مهدی اسمعیلی


9. اثر نا اطمینانی نرخ ارز در صادرات خشکبار ایران با استفاده از پانل سه بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.30510/psi.2021.286425.1724

حسین صفری؛ اسمعیل ابونوری؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ رحمان سعادت


10. زمینه ها و مقاصد تغییر پوشش ایرانیان در دوره رضاشاه بر مبنای نظریه اریک دونالد هیرش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.30510/psi.2021.262696.1391

محسن شفیعی سیف آبادی