بازتاب هویت ملی از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

10.30510/psi.2019.109702

چکیده

نظام­ های سیاسی به­ منظور تأمین اهدافشان نیازمند داشتن منابعی راهبردی هستند که بتواند نیروی لازم برای مقابله با موانع و حرکت در مسیر پیشرفت را تأمین نمایند. در این میان منابع نرم افزاری از قبیل هویت ملی دارای اعتبار و اولویت نخست هستند. به همین خاطر است که در اسناد بالادستی کشورهای مختلف به این موضوع پرداخته شده است. از این منظر سؤالی که برای نگارندگان مطرح شده آن است که: موضوع هویت ملی در سیاست های کلان برنامه ششم توسعه  – ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری- چگونه بازتاب یافته است؟ 
اهمیت بررسی چگونگی بازتاب هویت ملی در سیاست های توسعه ایران ازآن­ جهت است که در صورت عدم بازتاب مطلوب مؤلفه­ های هویتی در این سیاست ها، جامعه ایران به ­تدریج دچار بحران هویتی خواهد شد. ازآنجاکه تعیین خط­ ­مشی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی بر عهده مقام رهبری است، این نوشتار کوشیده است مفهوم هویت ملی را از منظر آیت ­الله خامنه ­ای تبیین کرده و مؤلفه­ های آن را استخراج کند. سپس آن را نسبت به سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به­ عنوان سیاست فعلی توسعه در ایران مورد بررسی قرار دهد. روش استفاده­ شده در این پژوهش روش تحلیل محتوا است. این مقاله به­ صورت اکتشافی بوده و به همین دلیل فرض خاصی مدنظر نگارندگان نیست.

کلیدواژه‌ها