بازتاب هویت ملی از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

چکیده

نظام­ های سیاسی به­ منظور تأمین اهدافشان نیازمند داشتن منابعی راهبردی هستند که بتواند نیروی لازم برای مقابله با موانع و حرکت در مسیر پیشرفت را تأمین نمایند. در این میان منابع نرم افزاری از قبیل هویت ملی دارای اعتبار و اولویت نخست هستند. به همین خاطر است که در اسناد بالادستی کشورهای مختلف به این موضوع پرداخته شده است. از این منظر سؤالی که برای نگارندگان مطرح شده آن است که: موضوع هویت ملی در سیاست های کلان برنامه ششم توسعه  – ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری- چگونه بازتاب یافته است؟ 
اهمیت بررسی چگونگی بازتاب هویت ملی در سیاست های توسعه ایران ازآن­ جهت است که در صورت عدم بازتاب مطلوب مؤلفه­ های هویتی در این سیاست ها، جامعه ایران به ­تدریج دچار بحران هویتی خواهد شد. ازآنجاکه تعیین خط­ ­مشی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی بر عهده مقام رهبری است، این نوشتار کوشیده است مفهوم هویت ملی را از منظر آیت ­الله خامنه ­ای تبیین کرده و مؤلفه­ های آن را استخراج کند. سپس آن را نسبت به سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به­ عنوان سیاست فعلی توسعه در ایران مورد بررسی قرار دهد. روش استفاده­ شده در این پژوهش روش تحلیل محتوا است. این مقاله به­ صورت اکتشافی بوده و به همین دلیل فرض خاصی مدنظر نگارندگان نیست.

کلیدواژه‌ها


 1. افتخاری، اصغر (1383) اقلیت گرایی دینی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
 2. الطایی، علی (1378) بحران هویت قومی در ایران، تهران: شادگان.
 3. بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در سایت Khamenei.ir
 4. حاجیانی، ابراهیم (1379)«تحلیل جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه»، فصلنامه مطالعات ملی، دوره پاییز، شماره 5.
 5. دهخدا، علی‌اکبر (1373) لغت‌نامه دهخدا، جلد 14 دوره جدید، تهران: دانشگاه تهران.
 6. روپسینگه، کومار (1379) مدرنیزاسیون و خشونت، ترجمه اصغر افتخاری، تهران: سفیر.
 7.  رئوفی، محمود (1397) «مؤلفه‌های هویت دینی»، دین و ارتباطات، سال هفدهم، شماره اول و دوم.
 8.  زهیری، علیرضا (1389) جمهوری اسلامی و مسئله هویت ملی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 9.  سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری.
 10.  علیزاده ابیانه، مریم (1378) «جایگاه آداب‌ورسوم در فرهنگ»، نشریه فرهنگ و جامعه، شماره 1.
 11.  فوزی تویسرکانی، یحیی، (1385) امام خمینی و هویت ملی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 12.  قربانی، قدرت الله (1383) «هویت ملی از دیدگاه شهید مطهری»، مطالعات ملی، شماره 1.
 13.  کریپندورف (1383) تحلیل محتوا مبانی روش‌شناسی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
 14. معین، محمد، (1381) فرهنگ فارسی، تهران: سپهر.
 15.  نزهت، ابراهیم و افتخاری، اصغر و اسدی علیرضا، (1393) «ناسیونالیسم و هویت ملی در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی (دانشگاه همدان)، دوره تابستان، شماره 3.
 16.  ورجاوند، پرویز (1378) پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 17.  همتی، ماندانا (1378)«زبان و هویت فرهنگی»، مجموعه فرهنگ و جامعه، شماره 1.