تحلیل گفتمانِ انتقادی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در مناظره‌های تلویزیونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ارتباطات علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما

2 کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات دانشگاه صداوسیما

10.30510/psi.2019.109707

چکیده

 
در این پژوهش، اظهارات نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بررسی شده تا بتوان گفتمان­ هایی را که نامزدها به­ طور جداگانه یا به ­صورت ائتلافی ترویج میکنند، تحلیل نماییم. به این منظور از روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف استفاده و با توجه به روش تحقیق، جنبه­ های توصیفی، تفسیری و تبیینی گفتمان ­ها را تحلیل نموده­ ایم. در بخش روش شناسی پژوهش با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف جدولی طراحی و تحلیل مناظرات را بر اساس آن انجام داده ایم. در سطح توصیف، گفتمان را در سطح خرد (گفتمان به­ مثابه متن) بررسی و در سطح تفسیر، گفتمان را در سطح میانی (گفتمان به­ مثابه فرایند) تحلیل و در سطح تبیین، گفتمان را در سطح کلان (گفتمان به­ مثابه زمینه اجتماعی) کاوش کرده ایم. نتایج پژوهش نشان میدهد که در مناظرات دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری، گفتمان غالب اصلاحات با گفتمان رقیب اصولگرا در جدال است. نمایندگان گفتمان اصلاحات عبارتاند از: روحانی، جهانگیری و هاشمی ­طبا. نمایندگان گفتمان اصولگرا عبارت­اند از رئیسی، قالیباف و میرسلیم. گفتمان های رایج در مناظرات هریک به­ نوعی بازسازی گفتمان هایی هستند که در دوره­ های قبل در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران حضورداشته­ اند.

کلیدواژه‌ها