وضعیت حقوق بیگانگان در ایران و ماهیت مهاجرت بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات، دبی، امارات متحده عربی.

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار تجارت بین‌الملل، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

با توجه به ورود سیل‌آسای پناهندگان به کشورهای مختلف، اتحاد دولتها در پذیرش آنان و با انعطاف قوانین داخلی خود و اتخاذ رویکردهای دموکراتیک، علمی ، احترام به حقوق جامعه مدنی، محترم شمردن حقوق نوع انسانها، پرهیز از نوع تبعیض نسبت به این افراد و استفاده بهینه از تجربیات ارزنده دیگر کشورها و مجامع بین‌المللی، بسترهای لازم را برای رویارویی هرچه بهتر نسبت به پدیده پناهندگی فراهم نموده‌اند. هدف مقاله نشان دادن اهمیت و نقش قوانین، مقررات بین‌المللی و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و نقش کلیدی قوانین داخلی کشورها به‌ویژه جوامع میزبان، در بهبود شرایط مناسب زندگی پناهندگان، رشد،شکوفایی و توسعه آنان می‌باشد. ضرورت مدیریت پناهندگان باید در اولویت سیاست دولتهای میزبان باشد. یافته‌های مقاله بیانگر آن است که زمین ساز مسئله پناهندگی، شرایط دشوار، آزار و اذیت و شکنجه‌ای است که در کشورهای مبدأ برای اشخاص ایجاد شده است. هر چه امنیت و سطح زندگی در ابعاد مختلف در جوامع مبدأ توسعه یابد به همان نسبت ماندگاری ساکنان افزایش یافته است و پدیده پناهندگی کاهش می‌یابد. جوامع میزبان با دادن پناهندگی به یک پناهنده، تمام مسئولیتهای حمایت از پناهنده از جمله بر بازگشت داوطلبانه، انتقال به کشور ثالث و رعایت، تأمین حقوق بشر پناهنده مزبور و اجازه دادن به پناهنده برای ماندن در قلمروی خود تا زمانی که راه حل پایداری برای وی به دست آید به عهده می‌گیرد. اهدای پناهندگی عملی ساده و انسان‌دوستانه مبتنی بر حق حاکمیت و استقلال دولتهاست و هیچ‌یک از کشورها، به‌ویژه کشور مبدأ شخص پناهنده، نباید آن را عملی خصمانه تلقی کند.

کلیدواژه‌ها