بررسی رویکرد حقوق ایران در خصوص محل سکونت مشترک زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق خصوصی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق، گرایش جزا و جرم شناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

3 دکترای علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران

چکیده

قانون مدنی صراحتاً تکلیف شوهر را برای سکونت در خانه مشترک بیان نکرده است، اما عرف آن را وسیله حسن معاشرت با زن می داند. ضمناً با توجه به الزام قانونگذار به سکونت در منزل مشاع در عده به نظر می رسد رویه رایج بین زوجین خلاف این قاعده باشد و زوجین پس از اجرای حکم طلاق از هم جدا شوند و به ندرت پیش می آید که یک جا سکونت کنند. طبق عرف رایج، سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغه طلاق امری مذموم تلقی می شود و در عمل امکان اجرای این حکم وجود ندارد. سؤال این است که آیا در صورت استنکاف یکی از زوجین از زندگی مشترک، چه در ایام عقد و چه در ایام طلاق رجعی، آیا در عمل می توان آنها را به اجرای این حکم اجبار کرد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ در خصوص ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک، گرچه سکونت مشترک مقتضای اطلاق عقد می باشد و تراضی خلاف آن امکان پذیر است، اما این اقامت در منزل مشترک نیز نوعی حق شوهر و یکی از وسایل حسن معاشرت است و فسخ آن به تنهایی ممکن نیست و باید با رضایت طرفین باشد.

کلیدواژه‌ها